Баян-Өлгий аймаг дахь Төрийн аудитын газар

2019-09-13 Баян-Өлгий аймаг

Баян-Өлгий аймаг дахь Төрийн аудитын газар

Баян-Өлгий аймаг дахь Төрийн аудитын газар-Аудитын нээлт хийлээ.

2019-09-13 Баян-Өлгий аймаг

Баян-Өлгий аймаг дахь Төрийн аудитын газар-Аудитын нээлт хийлээ.

Зөвлөх үйлчилгээний тендерийн зарлал

2019-08-27 Баян-Өлгий аймаг

Баян-Өлгий аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь төсвийн байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгжүүдийн 2019 оны санхүүгийн тайланд гэрээгээр аудит хийх хараат бус аудитын хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулж, зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах тул зөвлөхийн үйлчилгэээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.