Засгийн газрын тогтоол


Д/д Огноо Дугаар Тогтоолын нэр Татах
1 1995.11.22 218 Төрийн албан хаагчдад нөхөн төлбөр олгох журам Үзэх
2 2004.05.05 112 Төрийн албан хаагчдад тулсамж олгох нөхцөл, журам Үзэх
3 2014.12.30 405 Төрийн жинхэнэ албан хаагчдад нэг удаагийн буцалтгүй туламж олгох журам Үзэх
4 2018.12.19 382 Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчид төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох журам Үзэх
5 Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчид нэмэгдэл хөлс олгох журам Үзэх
6 Төрийн албан хаагчид докторын зэрэг, профессор цолны нэмэгдэл олгох нийтлэг журам Үзэх
7 Төрийн үйлчилгээний албан хаагчид мэргэшлийн зэргийг нэмэгдэл олгох нийтлэг журам Үзэх