АТГ- Гомдол мэдээлэл хүлээн авах утас /видео шторк/

2019-11-20

АТГ- Гомдол мэдээлэл хүлээн авах утас /видео шторк/

Албан тушаалтны ХОМ-тэй танилцах, мэдээлэл өгөх тухай /2019/

2019-09-12

Албан тушаалтны ХОМ-тэй танилцах, мэдээлэл өгөх тухай /2019/

ХАРАНДААНЫ АДАЛ ЯВДАЛ: АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛ ГЭЖ ЮУ ВЭ? (Видео шторк)

2019-06-18

ХАРАНДААНЫ АДАЛ ЯВДАЛ: АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛ ГЭЖ ЮУ ВЭ? (2019 ОН)

ТӨРИЙН АУДИТ

2019-01-31

Төрийн аудит

Хөндлөнгийн аудит

2019-02-13

25-р суваг Хэлэлцүүлэг 2018 нэвтрүүлэг "Аудитын тогтолцооны тулгамдсан асуудал, шийдэх гарцын талаар..."