Үр дүнд: 1
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1.БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН ДАРГА, ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН 2019 ОНЫ ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭАудитын төлөвлөгөөБаян-Өлгий аймаг2019
Үр дүнд: 1