Баян-Өлгий аймаг дахь Төрийн аудитын газар-Аудитын нээлт хийлээ.


 

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын баталж ирүүлсэн “Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүн”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын төлөвлөгөөний дагуу тус аймгийн Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүнд хийх гүйцэтгэлийн  аудитын нээлтийг 2019 оны 9 дүгээр сарын 13-ны өдөр хийлээ.

Аудитын нээлтэд аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дарга, Дарга бөгөөд тэргүүлэх аудитор, аудитын менежер, ахлах аудитор, аудиторууд оролцлоо.

Нээлтийн үер гүйцэтгэлийн аудитын зорилгыг танилцуулж, харилцан мэдээлэл солилцлоо.